Info

Het Pleinfestijn Hardenberg is een gratis toegankelijk evenement en iedereen is welkom! Om de veiligheid en toekomst van het Pleinfestijn Hardenberg te kunnen garanderen vragen wij onderstaande huisregels op te volgen.

Zaterdag 27 augustus 2022

Van 19.30 tot 00.30 uur op de Markt in Hardenberg. Gratis entree!

Met optredens van o.a.:

Presentatie door Piet-Cees van der Wel

Verplichte huisregels:

 1. Legitimatie vanaf 14 jaar verplicht.
 2. In verband met de veiligheid kan er voor betreden van het evenemententerrein een tassencontrole plaatsvinden.
 3. Te grote tassen/voorwerpen worden geweigerd.
 4. Houd je aan de aanwijzingen van de organisatie en beveiliging.
 5. U betreedt het evenemententerrein geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of het kwijtraken van persoonlijke eigendommen als gevolg van bezoek aan het Pleinfestijn.
 6. Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan.
 7. Wildplassen is verboden op en rondom het evenemententerrein.
 8. Men dient normale kleding te dragen en deze aan te houden.
 9. Geen alcoholverkoop aan personen onder de 18 jaar.
 10. Drugs, wapens, glaswerk en blik zijn verboden.
 11. Het is verboden vloeistoffen zoals parfum en spuitbussen zoals deodorant mee te nemen.
 12. Bij betreding van het terrein kunt u gefouilleerd worden.
 13. Wie geen medewerking verleent aan de controle van kleding en aan het fouilleren, kan de toegang worden ontzegd.
 14. De organisatie kan personen de toegang weigeren of uitzetten.
 15. Door betreden van het terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor publicatiedoeleinden.
 16. Flyeren is verboden.
 17. Fietsen of andere obstakels niet voor de nooduitgangen plaatsen.
 18. Wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook, meldt dit dan direct bij iemand van de organisatie of de beveiliging.